English
Published: 2018-05-23 14:40:27 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Notice to general meeting

Ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 08/2018

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling 6. juni 2018 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest på foreningens kontor Amaliegade 6, 1, 1256 København K.

Dagsorden

 1. Forslag om vedtægtsændringer

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne:

  1. § 6 vedr. afdelinger og investeringsuniverser
   1. European CLO Investment Grade KL
    • tilføjer ’DKK’ i sit navn (European CLO Investment Grade DKK KL)
    • indfører investeringsbegrænsninger iht. § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed
    • begrænser placeringer i ’likvide midler’ til ’accessorisk omfang’
    • indfører begrænsning på 10 % i andre investeringsfonde
   2. European CLO Investment Grade EUR KL
    Ny afdeling. Identisk med afd. European CLO Investment Grade KL, blot denomineret i EUR.
   3. European CLO Opportunity KL
    • indfører investeringsbegrænsninger iht. § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed
    • begrænser placeringer i ’likvide midler’ til ’accessorisk omfang’
    • indfører begrænsning på 10 % i andre investeringsfonde
   4. Special Credit
    Ny afdeling med et investeringsunivers der omfatter alle typer gældsinstrumenter.

Herudover er der redaktionelle ændringer i afdelingsbeskrivelserne.

  1. § 8 vedr. lån og garanti
   Nyt afsnit med restriktion på låntagning og garantistillelse.
  2. § 11 vedr. indløsning
   Afsnittet er ændret til daglig indløsning (p.t. indløsning to gange månedligt samt 10 dages varsel).

Herudover er der redaktionelle ændringer, som ikke har nogen materiel betydning. Ændringerne fremgår af det vedlagte forslag med ændringer markeret.

 1. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag med det fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med den 23. maj 2018 samt være tilgængelige på accunia-invest.dk fra samme dato.

København, den 23. maj 2018

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

./. 2 x bilag med udkast til ændrede vedtægter (rent format og med ændringer markeret).

Attachments


Bilag II - ACCINV vedtgter jun-2018 XGF MU.pdf
ACCINV XGF 2018-06-06 - Indkaldelse.pdf
Bilag I - ACCINV vedtgter juni-2018 XGF.pdf