Publicēts: 2018-09-18 07:54:21 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada augustu

Rīga, Latvija, 2018-09-18 07:54 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, likvidējamā ABLV Bank, AS publicē augusta darbības pārskatu. Kopš likvidācijas apstiprināšanas atgūti 80 miljoni eiro, tai skaitā augustā — 47 miljoni eiro.

Ikmēneša darbības pārskatā atspoguļots operatīvais finanšu stāvoklis — aktīvi un saistības augusta beigās, kā arī pārskats par atgūtajiem aktīviem un likvidācijas izdevumiem.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2018. gada 31. augustu:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 308,8 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 80 miljoni eiro.

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


31august18_LAS AB.pdf