Avaldatud: 2021-03-08 18:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes

Teade vahetusvõlakirjade PKG6 lunastamisest


 

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 24 572 “EUR 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG6 11-2021” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300109982) väljalaskehinnas kokku 15 726,08 eurot ja lunastusväärtuses 68 801,60 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,8 eurot ning vahetusvõlakirjade lunastuspäev on 08. märts 2021.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee