English Estonian
Avaldatud: 2023-05-23 11:28:15 CEST
Nordecon
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 23. mail 2023. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2              

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 3 650 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 341 tuhat eurot. Katta 2022. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 2 691 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2023. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3.  Nõukogu liikme volituste pikendamine

OTSUS nr. 4

Seoses nõukogu liikme Andri Hõbemägi ametiaja lõppemisega 24.05.2023, pikendada Andri Hõbemägi volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks perioodiks, s.o kuni 24.05.2028.

Päevakorrapunkt 4.  Nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 5

Määrata alates 01.06.2023 nõukogu esimehe põhitasuks 9 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 3 200 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 300 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 804 311 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 54,99% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 580 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com