Paskelbta: 2021-09-24 12:10:45 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-24 12:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,3854 2,2091 2,0669 143198,9574
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2391 0,9397 0 271932,7213
INVL Baltijos fondas 48,4426 14,760768 202,1426 211021,221760

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com