Published: 2020-11-02 14:31:28 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas vastavalt põhikirja punktile 5.9 ning aktsionäride 29.09.2020. a üldkoosoleku otsustele (mille kohta on lisateave leitav siit) suurendada aktsiakapitali 600 000 euro võrra 17 878 104,60 eurolt 18 478 104,60 eurole, emiteerides 1 000 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,6 eurot aktsia kohta.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine viiakse läbi ASi Ekspress Grupp aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammi (edaspidi 2017 Optsiooniprogramm) realiseerimiseks. Emiteeritavate aktsiate arv ehk 1 000 000 aktsiat vastab 2017 Optsiooniprogrammi realiseerimiseks vajalikule aktsiate hulgale. Seega ei emiteeri AS Ekspress Grupp selle programmi raames rohkem aktsiaid. Ülejäänud 300 000 uut aktsiat, mille emiteerimiseks aktsionäride 29.09.2020. a üldkoosolek nõukogule volituse andis, jäävad emiteerimata.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine on suunatud 2017 Optsiooniprogrammi korraldajale ehk ASile LHV Pank (registrikood 10539549). AS Ekspress Grupp on vastavalt 29.09.2020. a üldkoosoleku otsusele sõlminud ASiga LHV Pank eelnevaga seoses teenuse osutamise lepingu, mille kohaselt märgib ja omandab AS LHV Pank ülalnimetatud aktsiad ning võõrandab need seejärel lepingus sätestatud tingimustel ja korras nende nominaalhinnaga (ehk hinnaga 0,6 eurot aktsia kohta) tagasi ASile Ekspress Grupp. ASilt LHV Pank omandatavad aktsiad annab ettevõte optsiooni saajatele vastavalt optsioonilepingute tingimustele üle tasuta.

Olemasolevate aktsionäride eesõigus uusi aktsiaid märkida on 29.09.2020. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega välistatud. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimise kuupäevast.

AS LHV Pank tasub uute aktsiate eest rahalise sissemaksega kogusummas 600 000 eurot ehk 0,6 eurot iga aktsia kohta. Ülekurssi ei rakendata. AS LHV Pank tasub märkimishinna hiljemalt 13.11.2020. a.

Lisaks on ASi Ekspress Grupp nõukogu seoses 29.09.2020. a üldkoosoleku otsusega, millega kinnitati uus, 2021–2023 aktsiaoptsiooniprogramm, kinnitanud optsiooni saajate nimekirja ja määranud programmi mahuks kuni 1,2 miljonit ettevõtte aktsiat.

Lisainfo
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.