Danish English
Offentliggjort: 2010-03-02 10:20:03 CET
Københavns Lufthavne A/S
Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 22. marts 2010
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - INDKALDELSE (AKTIONÆRER)

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Københavns Lufthavne A/S 

Mandag den 22. marts 2010 kl.
15.00

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen,
Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes
punkt 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for
selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret
årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og
direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
i henhold
til den godkendte årsrapport. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag
fra bestyrelsen eller aktionærer.
 


indkaldelse- aktionrer.pdf