Published: 2019-08-06 15:47:25 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl ESO Stebėtojų tarybos narių nominavimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. rugpjūčio 06 d. gavo „Lietuvos energijos“, UAB, raštą, kuriuo buvo informuota, kad, atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovei teikiamos Dalios Jakutavičės ir Žanetos Kovaliovos kandidatūros ESO Stebėtojų tarybos nario pozicijoms užimti.

D. Jakutavičė nominuota kaip ESO profesinių sąjungų atstovė, o Ž. Kovaliova – kaip nepriklausoma narė.

Teisininkės išsilavinimą turinti D. Jakutavičė ESO Kauno regiono profesinei sąjungai vadovauja nuo 2004 m. Taip pat nuo 2011 m. yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja-teisininkė.

Ekonomistės išsilavinimą turinti Ž. Kovaliova yra nepriklausoma „Būsto paskolų draudimo“ ir „Lietuvos pašto“ valdybos narė, dirba „UP Consulting Group Ltd“ vykdančiąja direktore.

Dėl Stebėtojų tarybos narių išrinkimo spręs ESO visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie jį Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

Artūras Ketlerius, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt