Paskelbta: 2021-05-27 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

2021 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas: smarkus augimas ir gairių laikymasis įgyvendinant strategiją

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. I ketvirtį Bendrovės įmonių grupės (toliau – Ignitis grupė arba Grupė) koreguotas EBITDA pasiekė 91,9 mln. eurų ir buvo 18,6 proc. didesnis nei 2020 m. I ketvirtį.

Stiprų koreguoto EBITDA augimą daugumoje veiklos segmentų (būtent Tinklų, Žaliosios gamybos ir Lanksčiosios gamybos) labiausiai lėmė instaliuotosios galios pajėgumų plėtra Žaliosios gamybos, dėl šaltų orų didesnis perskirstytos energijos kiekis Tinklų segmente bei geresni Elektrėnų kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatai, kuriuos lėmė didesnis dujų ir elektros energijos kainų skirtumas, su į pastarąsias įskaičiuota aplinkos taršos leidimų įtaka. Šis augimas iš dalies atsvėrė žemesnius Sprendimų klientams segmento rezultatus – prastesnį rezultatą elektros energijos veikloje sudarė neigiami apsidraudimo sandorių rezultatai dėl pagalbinio apsidraudimo.

Grąža akcininkams

Laikantis Grupės dividendų politikos, už antrąją 2020 m. pusę buvo išmokėti 0,579 Eur už akciją dividendai. Tai atitinka ne mažesnio kaip 3 % metinio dividendų augimo nuostatas.

Strategijos įgyvendinimas

2021 m. I ketvirtį investicijos, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu, sumažėjo 54,9 proc., daugiausiai dėl mažesnių investicijų į Vilniaus kogeneracinę jėgainę – dėl perplanuoto investicijų grafiko, Kauno kogeneracinę jėgainę – ji buvo paleista 2020 m. rugpjūtį, Pomeranijos vėjo parką – statybos buvo baigtos 2021 m. kovo mėn. ir Tinklų segmente – dėl šaltos žiemos ir snygio. Vis dėlto tikimasi, kad į tolimesnį periodą nusikėlusios investicijos nepaveiks metinių investicijų planų.

Per ataskaitinį laikotarpį „Ignitis grupė“, kaip ir planuota, padidino savo Žaliosios gamybos pajėgumus iki 1120 MW, t.y 42 MW palyginti su 2020 m. I ketv. Tai lėmė 2020 m. rugpjūtį veiklą pradėjusi vykdyti Kauno kogeneracinė jėgainė (24 MWe, 70 MWth) ir 2021 m. kovą paleista atliekas į energiją verčianti Vilniaus kogeneracinės jėgainės dalis (19 MWe, 60 MWth). „Ignitis grupė“ taip pat baigė statyti Pomeranijos vėjo jėgainių parką, kuris pilna apimtimi pradėjęs komercinę veiklą pridės dar 94 MW dydžio instaliuotos galios (2021 m. antrąjį ketvirtį). Galiausiai buvo patvirtinta Kruonio HAE (900 MW) plėtra, numatant įrengti papildomą 110 MW bloką.

Be to, buvo pasirinktas už išmaniųjų skaitiklių infrastruktūros įdiegimą atsakingas tiekėjas – svarbus žingsnis Tinklų skaitmenizavimo procese, įgalinsiantis rinkos žaidėjus (nuoroda).

Darnumo veikla ir ataskaitos

2021 m. pirmąjį ketvirtį, kartu su 2020 m. metiniu pranešimu „Ignitis grupė“ pradėjo išsamiai atskleidinėti apie Aplinkos apsaugos, socialinių ir valdymo rodiklius pagal Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative) reikalavimus. Šiuo metu Grupė Mokslu paremtų tikslų iniciatyvos (angl. Science Based Targets Initiative) peržiūrai ir patvirtinimui rengia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymo planą ir tikslus – tai bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad tarpiniai emisijų mažinimo tikslai yra tinkami siekiant nulinio emisijų balanso (angl. net-zero) 2050 m.  

Gairių laikymasis 2021 m.

Sėkmingi finansiniai 2021 m. I ketvirčio rezultatai atitinka Grupės koreguoto EBITDA lūkesčius 2021 metams ir yra laikomasi metinio koreguoto EBITDA prognozės – 300–310 mln. eurų (3-6 % augimas, lyginant su 2020 m.). Tikimasi, kad šį augimą lems Žaliosios gamybos segmentas dėl pradėjusios veikti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo dalies, Pomeranijos vėjo parko ir metinių Kauno kogeneracinės jėgainės, pradėjusios veikti 2020 m., rezultatų, o taip pat ir Tinklų segmentas dėl reguliuojamo turto bazės augimo. 

Pagrindiniai Grupės 2021 m. I ketvirčio finansiniai rodikliai* 

EUR, mln.  2021 m. I ketv. 2020 m. I ketv.  Pokytis  
EBITDA AVR 87,9  62,1  41.5%  
Koreguotas EBITDA AVR  91,9  77,5  18.6%  
Koreguoto EBITDA marža AVR 23,1%  22,8%  0.3 pp   
Grynasis pelnas  37,1  22,1  67.9%  
Koreguotas grynasis pelnas AVR  45,5  42,4  7.3%  
Investicijos AVR 28,2  62,4  (54.8%)  
FCF AVR  28,5  16,0  78.1%  
ROE (12 mėn.) AVR  11,5%  4,8%  6.7 pp  
Koreguotas ROE (12 mėn.) AVR  8,1%  8,7%  (0.6 pp)  
ROCE (12 mėn.) AVR  9,9%  4,0%  5.9 pp  
Koreguotas ROCE (12 mėn.) AVR  7,7%  6,4%  1.3 pp  
EUR, mln.  2021.03.31  2020.12.31  Pokytis  
Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.) AVR  1,89  2,06  (8.3%)  
FFO /Grynoji skola AVR  58,1%  52,1%  6.0 pp  

*Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda). 

Rezultatų pristatymas  

„Ignitis grupė“ 2021 m. pirmojo ketvirčio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. gegužės 27 d. 11:00 val. Lietuvos laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: www.ignitisevents.lt     

Klausimus Bendrovės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti registruodamiesi internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu. 

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  
Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu:  
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  

--- 

Tarpinis 2021 m. I ketvirčio pranešimas pridedamas prie šio pranešimo, jį ir praėjusius pranešimus Bendrovė taip pat skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

Priedas2021 m. I ketvirtis. Tarpinis pranesimas.pdf