English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-21 07:00:00 CEST
Telia Lietuva
Pusmečio informacija

„Telia Lietuva“ 2021 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 dieną.

2021 m. antrasis ketvirtis:
- Bendrosios pajamos sudarė 101,6 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 97,1 mln. eurų, padidėjo 4,6 procento.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 33,1 mln. eurų, buvo 2,6 proc. didesnė ir siekė 34 mln. eurų.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, palyginti su 2020 m. balandžio–birželio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 33,3 mln. eurų, buvo 2,2 proc. didesnė ir siekė 34,1 mln. eurų.
- Ketvirčio pelnas buvo 12,3 mln. eurų ir, palyginti su 11,4 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 8,2 procento.

2021 m. pirmasis pusmetis:
- Bendrosios pajamos sudarė 201,3 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 189,3 mln. eurų, padidėjo 6,3 procento.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 65,9 mln. eurų, padidėjo 4,4 proc. ir siekė 68,8 mln. eurų.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, palyginti su 2020 m. sausio–birželio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 66,3 mln. eurų, padidėjo 2,6 proc. ir siekė 68 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 25,4 mln. eurų ir, palyginti su 23,9 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 6,2 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 34,8 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. šešių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 45,3 mln. eurų, sumažėjo 23,3 procento.

Vadovybės komentaras:
Tęsiantis antrajai pandemijos bangai ir dėl jos paskelbtam karantinui, kokybiškos ryšių paslaugos ir žmonėms, ir verslui išliko ypatingai svarbios ir pirmąjį šių metų pusmetį. Dėl to augo ir su lanksčiu darbu, ir su pramogomis bei laisvalaikiu susijusių interneto, IT, TV paslaugų bei įrangos paklausa. Sėkmingai augdami mes ir toliau stiprinome savo infrastruktūrą, plėtėme turinio paslaugą bei pristatėme naujas paslaugas, kartu išlaikydami efektyvumą ir aukštai iškeltą klientų aptarnavimo kartelę. Šį pusmetį pristatėme ir naujos kartos eSIM sprendimą išmaniesiems laikrodžiams bei šiuo metu esame vienintelis operatorius šalyje, siūlantis eSIM „Apple“ išmaniesiems laikrodžiams.

Siekdami daugiau dėmesio skirti klientų aptarnavimui ir geriau tenkinti jų poreikius, pertvarkėme privačių klientų aptarnavimo ir paslaugų pardavimo organizavimą: aktyvaus pardavimo padalinys sieks didinti paslaugų pardavimą, o klientų aptarnavimo padalinys visą dėmesį skirs klientų aptarnavimo kokybei ir efektyvumui.

Karantino suvaržymai ypač didelių pokyčių atnešė verslo segmentui, todėl ir skyrėme papildomą dėmesį esamiems bei naujiems verslo klientams. Pirmoji Bendrovės TV kampanija, orientuota į smulkųjį ir vidutinį verslą, jau davė rezultatų ir leido padidinti šių klientų skaičių. Tarp verslui skirtų paslaugų ypač išsiskyrė debesija: jos paklausa per pandemiją pašoko 40 procentų. Taip pat daugėja įmonių, kurios renkasi įrangos nuomos bei darbo vietos priežiūros paslaugas.

82 tūkst. namų ūkių jau naudojasi paslaugų vertes apjungiančiu pasiūlymu „Telia1“, o per paskutinius dvylika mėnesių:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 4 proc. – iki 1 409 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,7 proc. – iki 300 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 2 proc. – iki 254 tūkstančių.

Didesnis klientų skaičius, paklausa IT sprendimams ir augantis mobiliųjų duomenų vartojimas lėmė pajamų augimą. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, 2021 m. pirmojo pusmečio:
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 21,4 proc.,
- pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 14,5 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 12 proc.,
- pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 10,6 proc.,
- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 8,9 procento.

Siekdami patenkinti augančius klientų poreikius ir užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas, nuolat investuojame į savo fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklus. Šių metų pirmąjį pusmetį ilgalaikės investicijos viršijo 31 mln. eurų ir buvo trečdaliu didesnės nei prieš metus. Tai prisidėjo prie užtikrintos „Telia“ mobiliojo interneto spartos lyderystės: vidutinis duomenų perdavimo greitis 4G tinkle siekia 93,6 Mb/s, o 32 bazinės stotys užtikrina iki 1,8 Gb/s spartos nekomercinį 5G ryšį.

Gegužę akcininkams išmokėjome rekordinius dividendus – 58,3 mln. eurų (0,10 euro vienai akcijai). Akcininkai naujai dvejų metų kadencijai išrinko valdybą: penki buvusios valdybos nariai, įskaitant vieną nepriklausomą narį, buvo perrinkti, taip pat išrinkta nauja nepriklausoma valdybos narė, Dovilė Grigienė. Douglas Lubbe perrinktas valdybos pirmininku.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir konsoliduotas tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2021 m. 6 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

 

 

PriedaiTelia_Lietuva_2021_6_menesiu_finansines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf
Telia_Lietuva_2021_6 menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf