Published: 2020-05-11 15:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. balandžio mėnesį

2020m. balandžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6.99 mln. EUR arba 10.4 %
mažesni negu 2019 m. balandžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2020 m. sausio - balandžio mėn.
buvo 36,1 mln. EUR arba 2.7 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2019 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102