Publicēts: 2020-12-16 16:14:49 CET
Moda Kapitāls
Finanšu kalendārs

AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs

Par AS "Moda Kapitāls" finanšu pārskatu iesniegšanu 2021.gadā

AS "Moda Kapitāls" revidēto 2020.gada finanšu pārskatu publiskos no 2021.gada 26. līdz 30.aprīlim.

AS "Moda Kapitāls" nerevidētais finanšu pārskats par 2021.gada pirmajiem sešiem mēnešiem tiks publiskots no 2021.gada 30.augusta līdz 31.augustam.


 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda Kapitāls izpilddirektors
         t.+37167344234
         e-pasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv