Paskelbta: 2013-11-08 12:00:14 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. lapkričio 7 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-11-08 12:00 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. lapkričio 7 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fund Unit price, EUR Issued units Redeemed units Total number of issued units
Finasta New Europe TOP20 Subfund 29,2807 3201,0345 0 450336,9901
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,8201 46,6511 41,1094 151466,3407
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,4586 970,5489 0 314770,2523
Finasta Baltic Fund 25,8665 0 84,4641 89676,007161

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813