English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-28 08:30:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie esminį įvykį

Medicinos bankas informuoja, kad Lietuvos bankui (LB) nutarus būsto kredito davėjams pradėti taikyti 2 proc. dydžio sektorinio sisteminės rizikos rezervo (SRR, angl. Systemic Risk Buffer) normą būsto paskolų portfeliui, šis kapitalo reikalavimas papildytų ir būtų taikomas panašiu principu kaip ir anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) norma, tačiau kapitalo atsarga būtų skaičiuojama ne nuo visų pozicijų dydžio, bet nuo su nekilnojamojo turto įkeitimu esančių pozicijų fiziniams asmenims Lietuvoje dydžio.

Sektorinis SRR leistų didinti finansų sistemos atsparumą, esant padidėjusiai rizikai dėl galimo būsto rinkos perkaitimo, ir sustiprintų bankų bei centrinių kredito unijų grupių dėmesį, skiriamą spartaus būsto paskolų augimo keliamai rizikai.

Numatoma, kad rezervo reikalavimas nebūtų taikomas įstaigoms, kurių būsto paskolų portfelis sudaro itin mažą sektoriaus būsto paskolų dalį, t.y. yra mažesnis už 50 mln. Eur., o reikalavimas galėtų įsigalioti 2022 m. liepos 1 d.

Šiuo atveju, šis reikalavimas laikinai nebūtų taikomas Medicinos bankui kol būsto paskolų portfelis nepasieks LB nustatyto 50 mln. Eur. minimalaus portfelio dydžio.  Jei Lietuvos banko valdybos sprendimu toks reikalvimas būtų taikomas, Medicinos bankui tai lemtų nedidelį bendrą kapitalo reikalavimų padidėjimą iki 0,14 proc. p., t.y. apie 0,14 proc. p. skaičiuojant nuo visų pagal riziką įvertintų pozicijų.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt