Publicēts: 2020-07-13 07:49:09 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju dividendēm

Latvija, 2020-07-13 07:49 CEST -- 2020. gada 16. jūlijs ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (LJM1R, ISIN kods LV0000100741) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2020. gada 15. jūlijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 17. jūlijā veiks dividenžu izmaksu 0,55 EUR apmērā uz vienu akciju. Dividendēs izmaksātā peļņa ir iegūta gūta līdz 2017.12.31.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492