Published: 2018-08-31 06:50:56 CEST
AUGA group
Pusmečio informacija

AUGA group, AB 6 mėn., pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., neaudituota finansinė informacija

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia neaudituotą konsoliduotą 2018 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., finansinių ataskaitų rinkinį ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

Vadovybės komentaras:

2018 m. pirmąjį pusmetį AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) konsoliduotos pardavimo pajamos siekė 25,01 mln. eurų ir buvo 10 proc. didesnės nei 2017 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 22,84 mln. eurų. Pardavimo pajamų augimą lėmė didesnės grūdų bei grybų pardavimo pajamos.

Grupės 2018 m. pirmojo pusmečio konsoliduota EBITDA, eliminavus vienkartinius sandorius, siekė 4,10 mln. eurų (2017 m. pirmąjį pusmetį – 3,88 mln. eurų). Grupės 2018 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 485 tūkst. eurų (2017 m. pirmąjį pusmetį – 487 tūkst. eurų).

Pridedama:

  1. Bendrovės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. šešių mėnesių, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., finansinių ataskaitų rinkinys.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340

Priedai


1. Bendroves neaudituotas konsoliduotas 2018 m. sesiu menesiu pasibaigusiu 2018 m. birzelio 30 d. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
2. Ataskaitingu asmenu patvirtinimas HY2018.pdf