Avaldatud: 2019-11-25 07:00:00 CET
LHV Group
Korporatiivne sündmus

LHV Pank ja Danske Bank viisid lõpule eraisikute laenuportfelli ostu-müügi tehingu

AS LHV Pank ja Danske Bank A/S viisid 23. novembril 2019 lõpule tehingu, millega AS LHV Pank omandas Danske Bank A/S Eesti filiaalile (likvideerimisel) kuulunud Eesti eraisikute laenuportfelli ning sellesse kuuluvad laenu-, liisingu- ja tagatislepingud ning muud seotud lepingud käitise ülemineku vormis.

Tehingu tulemusena kasvas LHV Panga laenuportfell 393 miljoni euro võrra. Hinnang tehingu lõplikule finantsmõjule ei erine varemavaldatud prognoosist.

Tehing puudutas u 10 000 eraisikust klienti. Tänaseks on kõik nende klientide sõlmitud ja kehtivad krediidilepingud Danske Banki poolt LHV Pangale üle antud. Üle on antud ka kõik laenuportfelliga seotud dokumendid ja kliendiandmed, muu hulgas isikuandmed. Üle 90% portfellist moodustavad eluasemelaenulepingud, vähesel määral sisaldas laenuportfell ka tarbimislaene, liisinguid ja õppelaene. Käitisega koos võttis LHV Pank üle ka nelja töötaja töölepingud.

Nädalavahetusel teavitasid Danske Bank ja LHV Pank kõiki tehingusse puutuvaid kliente nende lepingute üleminemisest ja informeeris muudatustest ka seotud laenuvõtjaid, kaastaotlejaid, käendajaid ja teadaolevaid tagatiste omanikke. Samuti teavitati koostööpartnereid ja seotud kindlustusseltse.

Klientide jaoks on üleminek tehtud võimalikult mugavaks. See tähendab, et LHV Pank on loonud igale laenulepinguga kliendile personaalse konto, kuhu klient peab edaspidi tasuma oma laenumaksed. Laenud on kantud LHV-le üle automaatselt ja refinantseerimisprotsessi ei pea kliendid läbima. Uusi krediidilepinguid pole vaja LHV-ga sõlmida. Laenudega seotud hüpoteegid vormistatakse LHV nimele ning klientidele sellega seoses täiendavaid kulusid ei kaasne. Liisingulepingute puhul on liisinguandjaks ja liisingueseme omanikuks nüüd LHV Pank.

Edaspidi peaksid kliendid hakkama laenumakseid tegema senise konto asemel LHV Pangas asuvale personaalsele kontole. Pärast üleviimist tuleks kõikide tehinguga seotud lepingute muudatuste soovidega pöörduda LHV poole. Kõikidele klientidele kehtivad pärast üleviimist LHV Panga hinnakirjajärgsed teenustasud.

AS LHV Pank ja Danske Bank A/S teatasid eraisikute laenudega seotud käitise müügitehingu kavatsusest 3. juunil 2019 (börsiteade) ning allkirjastasid ostu-müügi lepingu 5. juunil 2019 (börsiteade). Tehingu lõpuni viimiseks kaasas LHV Pank suvekuudel olemasolevatele hoiustele lisaks 450 miljoni euro mahus hoiuseid. AS LHV Group viis tehinguga seotult lisakapitali kaasamiseks läbi allutatud võlakirjade emissiooni (börsiteade), esimese taseme täiendavadtesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emissiooni (börsiteade) ja täiendava aktsiaemissiooni (börsiteade).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 420 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 192 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee