Published: 2019-03-26 16:01:00 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2018.gada pārskats

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

Uzņēmuma neto apgrozījums 2018.gadā ir 17,4 tūkst. EUR, tajā skaitā 4,7 tūkst. EUR produkcijas realizācija un 12,7 tūkst. EUR nekustamā īpašuma izīrēšana.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2018. gadā ir zaudējumi 113 664 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Gada pārskats par periodu no 2018.gada1.janvāra līdz 31.decembrim.

Revidentu ziņojums

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

 

 

Kontaktpersona:

Dace Lāma

Tālrunis: +371 67371739

E-pasts: rar@as-rar.lv


RAR_2018.gada parskats.PDF
Revidentu zinojums RAR 2018.pdf
RAR_KPzinojums_2018.PDF