English Latvian
Publicēts: 2020-11-17 16:40:14 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par uzraudzības statusa piemērošanu AS „Kurzemes atslēga 1”

Nasdaq Riga valde š.g. 17. novembrī nolēma piemērot AS "Kurzemes atslēga 1" (KA11R, ISIN kods: LV0000100402) uzraudzības statusu.

AS “Kurzemes atslēga 1” uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 9. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, citos gadījumos, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.

AS „Kurzemes atslēga 1” 2020. gada 17. novembrī paziņoja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 18. decembrī, kuras darba kārtībā iekļauts jautājums par AS „Kurzemes atslēga 1” likvidācijas uzsākšanu

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.