Swedish
Publicerad: 2022-01-06 09:00:00 CET
Online Brands Nordic AB
Pressmeddelande

ONLINE BRANDS FÖRVÄRVAR E-HANDELSBOLAGET BREAD & BOXERS MED EN OMSÄTTNING OM CIRKA 40 MSEK UNDER 2021

Online Brands Nordic AB (publ) (”Online Brands” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Bread & Boxers AB (”Bread & Boxers”) från Alexander Palmgren, Henrik Lindahl, och Henrik Lundqvist. Köpeskillingen för aktierna i Bread & Boxers ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 40 MSEK, emission av 607 638 aktier i Online Brands innebärande en utspädning om cirka 3 % samt en möjlig tilläggsköpeskilling som är kopplad till Bread & Boxers utveckling under åren 2022–2024.

Om Bread & Boxers

Bread & Boxers är ett växande företag inom modebranschen med internationell distribution och en egen snabbt växande e-handel. Bread & Boxers omsättning beräknas preliminärt ha uppgått till cirka 40 MSEK med ett EBITA-resultat om cirka 4,5 MSEK under 2021. Kollektionerna skapas med enkelhet, komfort och hållbarhet i åtanke. Alla produkter formges och utvecklas i Sverige, och varumärket är idag mest känt för sina välsittande underkläder och T-shirts för både dam och herr. Bolaget har varit aktivt sedan 2010 och har vuxit organisk med god lönsamhet sedan dess. Bolaget grundades av Alexander Palmgren och Henrik Lindahl. Den legendariske hockeymålvakten Henrik Lundqvist gick in som delägare 2014.

”Henrik och Alexander har med Bread & Boxers lyckats skapa ett lönsamt, snabbväxande bolag med ett kompromisslöst fokus på hållbarhet i alla aspekter av bolagets aktiviteter. Deras tidlösa basplagg av absolut högsta kvalitet utgör grunden till deras framgång och gör att bolagets produkter idag finns hos flertalet välrenommerade återförsäljare såväl som i egen e-handel. Vi är väldigt imponerade av bolagets resa så här långt, och ser fram emot att tillsammans med grundarna utveckla Bread & Boxers de kommande åren, och ta ytterligare steg av internationalisering och utvecklad egen e-handel, med bibehållet fokus på hållbarhet" säger Magnus Skoglund, VD för Online Brands.

"Vi är övertygade om att den samlade kunskap som finns inom Online Brands gör det möjligt för Bread & Boxers att nå ut bredare, samtidigt som vi kan utveckla ett ännu bättre erbjudande till alla våra trogna kunder. Online Brands kunskap och erfarenheter inom e-handel skapar goda förutsättningar att utveckla Bread & Boxers. Vi har ända sedan start brunnit för att formge och producera underkläder och T-shirts av hög kvalitet och med bra passform. Vi är väldigt stolta över det sortiment och det varumärke vi byggt upp tillsammans med våra dedikerade medarbetare. För oss är det väldigt spännande att kunna komplettera vår organisation med de nya ägarnas entreprenörsanda och gedigna kunskap. Vi ser mycket fram emot den fortsatta resan tillsammans med Online Brands” säger Alexander Palmgren, VD på Bread & Boxers.

Om förvärvet

Den initiala köpeskillingen uppgår till 57,5 MSEK på skuld- och kassafri basis, varav 40 MSEK kommer att erläggas kontant från befintlig kassa, och 17,5 MSEK genom betalning med revers som omedelbart kvittas mot 607 638 aktier i Online Brands genom kvittningsemission. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling som är kopplad till Bread & Boxers utveckling under åren 2022-2024 utgå. Tilläggsköpeskillingen kan inte överstiga 40 MSEK.

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av Bread & Boxers omfattar 607 638 aktier i Online Brands och kommer att emitteras till en teckningskurs om 28,8 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna och bedöms av styrelsen i Online Brands vara marknadsmässig. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 12 månader.

I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen i Online Brands, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen till säljarna.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Kvittningsemissionen kommer innebära en total utspädning om cirka 3 %. Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 19 803 772 till 20 411 410 aktier och aktiekapitalet skulle öka från befintliga 99 354 859,81 SEK till cirka 102 403 359,27 SEK.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Förvärvet förväntas slutföras omkring den 14 januari 2022. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Online Brands i samband med förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB
+46 (0)708 96 65 52
Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-06 09:00 CET.
Om Online Brands Nordic AB
Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se


ONLINE BRANDS FORVARVAR E-HANDELSBOLAGET BREAD BOXERS MED EN OMSATTNING OM CIRKA 40 MSEK UNDER 2021.pdf