Published: 2019-02-08 15:42:35 CET
PFA Invest
Annual Financial Report

Årsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Væksten i foreningen har i 2018 været mere moderat end tidligere år. Således blev formuen forøget med 2,2 mia. kr. til 13,7 mia. kr., svarende til en stigning på 20 %. Det samlede resultat for foreningen blev et underskud på 508,6 mio. kr. 

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2018 til generalforsamlingen:

Afdeling: 2018
Mellemlange Obligationer 0,10
Udenlandske Obligationer 0,00
Kreditobligationer 0,00
Danske Aktier 19,90
Globale Aktier 0,00
Højt Udbytte Aktier 7,10
Europa Value Aktier 0,00
USA Stabile Aktier 6,60
Balance AA 3,40
Balance A 4,00
Balance B 3,90
Balance C 1,40

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 6. marts 2019. Foreningen forventer at kunne udbetale eventuelle udbytter dagen efter generalforsamlingen.  

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk
  

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S


Attachment


Investeringsforeningen PFA Invest - arsrapport 2019 - 08.02.2019.pdf