English Latvian
Publicēts: 2022-01-10 09:07:20 CET
PATA Saldus
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par galīgās akciju atpirkšanas rezultātiem

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "PATA Saldus", vienotais reģistrācijas numurs 40003020121, juridiskā adrese: Saldus novads, Saldus, Kuldīgas iela 86C, LV-3801, Latvija, tālruņa numurs +371 63807072, elektroniskā pasta adrese: info@patasaldus.lv, mājaslapas adrese: www.patasaldus.lv (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

Atpircējs

Atpircējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA” ", vienotais reģistrācijas numuru: 40003448619, juridiskā adrese: Siguldas novads, Inčukalna pagasts, Inčukalns, Miera iela 2, LV-2141, (turpmāk – Atpircējs).

Pārdošanai piedāvātais akciju skaits

Pārdošanai piedāvātas un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 83. panta noteikumiem kopumā atsavinātas 33 018 Mērķa sabiedrības akcijas.

2022.gada 5.janvārī Atpircējs iegādājās visas Mērķa sabiedrības pārdošanai piedāvātās 33 018  akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas būs Atpircēja rīcībā

Pēc akciju atpirkšanas izpildes Atpircējam tiešā veidā pieder 214 212 un netiešā veidā 560 060 Mērķa sabiedrības akcijas, kas kopā veido 100,00 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, t.i. 774 272 akcijas.

Mērķa sabiedrības turpmākā darbība

Mērķa sabiedrība turpinās uzturēt uzņēmējdarbību, pašreizējo nodarbinātības politiku, darbavietu skaitu un mērķa sabiedrības atrašanās vietu. Sabiedrība iesniedz pieteikumu Nasdaq Riga, AS par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Valdes priekšsēdētājs, G.Zommers

e-pasts: info@patasaldus.lv;
Tālr.: 63807072