English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-23 15:05:00 CET
AB "Invalda INVL"
Kita informacija

„Invaldos INVL“ 2023-ųjų investuotojų kalendorius

AB „Invalda INVL“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2023 m. balandžio 7-8 d. - audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.
2023 m. gegužės 30 d. - 2023 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2023 m. rugpjūčio 31 d. - 2023 m. pusmečio ataskaita.
2023 m. lapkričio 30 d. - 2023 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com