English Estonian
Avaldatud: 2022-05-17 10:27:49 CEST
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent AS-i aktsionäride üldkoosoleku otsus

ELMO Rent AS-i, registrikood 12994939, juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsus üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuse vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 2. mail 2022 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3861a2d18aec63deb9c8a8dd6627e587&lang=et)  ja 3. mail 2022 väljaandes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 16. maiks 2022 kell 10.00 Eesti aja järgi kokku 4 ELMO Rent AS-i aktsionäri, kelle häältega on esindatud 1 789 419 häält ELMO Rent AS-i aktsiatega esindatud 2 456 363 häälest, s.o 72,8% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

 

ELMO Rent AS-i aktsionärid võtsid 16. mail 2022 vastu järgmise otsuse:

1.     Audiitori nimetamine 2021. majandusaastaks

Otsus:

1)    Asendada Aktsiaseltsi senine audiitor Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ja nimetada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta audiitoriks Assertum Audit OÜ (registrikood 10990446).

2)    Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja volitada Aktsiaseltsi juhatust audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks. Juhatusel on õigus määrata audiitori lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve. 

Otsus võeti vastu 72,8%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse ELMO Rent AS-i veebilehel (https://www.elmorent.ee/investeeri/) seitsme päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.

 

 

Allan Leppikson

Juhatuse liige

ELMO Rent AS

allan@elmorent.ee