Publicēts: 2020-12-11 08:00:00 CET
Latvenergo
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Sadales tīkls" valdes locekles amatā apstiprina Kristīni Sarkani

Rīga, 2020-12-11 08:00 CET -- AS "Sadales tīkls" padome valdes locekļa amatā apstiprinājusi Kristīni Sarkani. K. Sarkane amatam izraudzīta atklātā konkursā. Amata pienākumus jaunā valdes locekle sāks pildīt 2021. gada 18. janvārī, un pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Līdz ar to no 2021. gada 18. janvāra AS "Sadales tīkls" valde strādās pilnā sastāvā. Jaunievēlētās valdes locekles atbildības jomas būs uzņēmuma finanšu vadība, iekšējās kontroles sistēmas pastāvīga pilnveide, iepirkumu procesu pārraudzība, preču loģistikas procesu vadība, kā arī juridiskās atbilstības kontrole.

K. Sarkanei ir 20 gadu pieredze finanšu vadībā, kas gūta, strādājot gan lielos starptautiskos, gan vietējos finanšu, IT&T un ražošanas uzņēmumos. K. Sarkane bijusi valdes locekle AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds", ieņēmusi vadošus amatus "Luminor" grupā, kur viņas vadībā tika veikta finanšu risku vadības pilnveide. Sešus gadus K. Sarkane strādājusi tehnoloģiju uzņēmumā "Lattelecom" (tagad "Tet"), kur iesaistījās biznesa procesu vadībā, vidējā termiņa stratēģijas izstrādē un ieviešanā, gūstot pieredzi uzņēmumā, kas darbojas regulētā vidē.

Iepriekšējā  AS "Sadales tīkls" valdes locekle ar kompetenci finanšu jomā I. Āboliņa amatu atstāja 2020. gada augustā, pieņemot jaunus profesionālos izaicinājumus.

AS "Latvenergo" pilnībā piederošais uzņēmums AS "Sadales tīkls" ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas īsteno neatkarīgu darbību un nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.