English Estonian
Avaldatud: 2022-02-09 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed – jaanuar 2022

Enefit Green tootis jaanuaris 2022 144,9 GWh elektrienergiat ehk 59,7% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 73,3% tuuleenergia toodangu kasv Eesti ja Leedu tuuleparkides, milleks lõid eeldused jaanuaris valitsenud head tuuleolud. Kuu keskmine mõõdetud tuulekiirus Eesti ja Leedu tuuleparkides oli vastavalt 8,6 m/s ja 8,5 m/s (jaanuaris 2021 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 6,8 m/s ja 6,0 m/s).

Soojusenergia toodang kasvas jaanuaris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 5,6% võrra 61,5 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas jaanuaris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 4,6% võrra 12,7 tuhande tonnini.


    Jaanuar 2022   Jaanuar 2021   Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, MWh   
Eesti86 95154 92158,3%
Leedu53 70731 63869,8%
Läti3 8823 969-2,2%
Poola351173103,1%
Kokku144 89090 70159,7%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, MWh     
Tuul126 71573 12173,3%
Koostootmine17 64617 3171,9%
Päike430183135,0%
Muud988022,7%
Kokku144 89090 70159,7%
    
Soojusenergia, MWh61 45658 1895,6%
    
Pelletid, tuh t12,7 12,2 4,6%

 

 

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2021 aastalõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.