Publicēts: 2017-10-16 16:04:02 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu, ar 2017. gada 24. oktobri uzsākt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum obligāciju, kuru emisija veikta saskaņā ar obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:   

 

Emitenta nosaukums AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Emitenta saīsinātais nosaukums ALTM
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802353
Vērtspapīra dzēšanas datums 17.10.2024
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 20 000
Biržas tirdzniecības kods* ALTM013024A

 

Pielikumā: AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius

 

 


Doc ALTUM Base Prospectus 20170830 sign.pdf
ALTUM updated Final Terms_20171011.pdf