English Estonian
Avaldatud: 2022-12-09 12:15:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp omandab Leedu meediaportaali lrytas.lt

9. detsembril 2022. aastal sõlmis ASi Ekspress Grupp 100%-line tütarettevõte UAB Satyre lepingu meediaettevõtte UAB Lrytas 100% osade omandamiseks UAB-lt Lietuvos rytas.

UAB Lrytas haldab Leedu üht populaarseimat uudisteportaali lrytas.lt, mis on asutatud aastal 2006. Portaalil on tugev ja sõltumatu toimetus, mis toodab meediasisu. Uudisteportaalil on päevas keskmiselt üle 420 000 lugeja (allikas: Gemius) ja portaali reklaamitulu on umbes 3 miljonit eurot aastas. UAB Lrytasel on üle 50 töötaja.

UAB Lrytase omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Omandamise peamine eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine. Ekspress Grupp omandab veebiportaali, kuid jätkab tihedat koostööd ajalehega Lietuvos rytas. Lrytase ja Ekspress Grupi ühine eesmärk on pakkuda edaspidigi oma lugejatele köitvat ja sõltumatut sisu. Tehingu järel jätkab UAB Lrytas tegutsemist iseseisva meediaettevõttena.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing on  osaliselt finantseeritud pangalaenuga ASist SEB Pank. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud. Tehing ei nõua Leedu konkurentsiameti eelnevat heakskiitu, kuna asjaomaste ettevõtjate kogukäive jääb alla Leedu konkurentsiseaduses sätestatud koondumisest teatamise piirmäära.


Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.