English Estonian
Avaldatud: 2021-02-03 15:25:53 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine AS Tallinna Vesi aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2021-02-03 15:25 CET --  

Nasdaq Tallinn otsustas 3. veebruaril 2021.a. lisada AS-i Tallinna Vesi aktsiatele (TVEAT, ISIN kood: EE3100026436) vaatlusmärke Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.6 sätestatud alustel seoses ülevõtmispakkumise tegemise kavatsustest teatamisega emitendi aktsiate suhtes.

Börsi Reglemendi osa “Järelevalve” (edaspidi: JV) punkti 3.5 alapunktide kohaselt on Börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule. 

JV punkti 3.5.4.6. kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks ülevõtmispakkumise tegemine emitendi aktsiate suhtes või selle tegemise kavatsusest teatamine. 

AS Tallinna Vesi teatas täna, 3. veebruaril 2021 kavandatavatest muudatustest olulise osalusega aktsionäride struktuuris ning Tallinna Linna ja osaühingu Utilitas kavatusest teha ülevõtmispakkumise vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate osas pärast tehingu lõpuleviimist. Eelnevalt peab tehingu heaks kiitma Eesti Konkurentsiamet ja ülevõtmispakkumise peab eelnevalt kooskõlastama Finantsinspektsioon.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.