Published: 2021-03-24 17:23:59 CET
Baltika
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

AS Baltika nõukogu kiitis 24. märtsil 2021. aastal toimunud koosolekul heaks Baltika Grupi 2020. aasta majandusaastaaruande koos kahjumi katmise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Grupi finantstulemused ei ole võrreldes 26. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

Auditeeritud 2020. aasta majandusaastaaruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com ning Baltika Grupi kodulehel http://www.baltikagroup.com.


Triinu Tarkin
Juhatuse liige, finantsjuht
triinu.tarkin@baltikagroup.com

ManusBaltika annual report_est.pdf