English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-27 15:37:10 CET
Rokiskio Suris
Kita informacija

2022 m. AB "Rokiškio sūris" grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2022 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.        2021 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 31 d.      2022 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200