Published: 2019-01-28 16:10:50 CET
Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf – BÚS I
Annual Financial Report

Landsbréf – BÚS I : Ársreikningur vegna ársins 2018

Meðfylgjandi er ársreikningur 2018 fyrir fagfjárfestasjóðinn Landsbréf – BÚS I sem staðfestur var í dag af stjórn Landsbréfa hf. sem er rekstrarfélag sjóðsins.  Sjóðurinn er útgefandi skuldabréfa sem tekin voru til viðskipta hjá NASDAQ OMX Iceland hf. í desember 2017.

  • Hagnaður sjóðsins á árinu 2018 nam 10 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi.
  • Hrein eign sjóðsins nam 1.015 þús. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.    
  • Ársreikningurinn var endurskoðaður af Grant Thornton endurskoðun ehf.
  • Það er álit endurskoðenda sjóðsins að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins þann 31. desember 2018, í samræmi við lög um ársreikninga og við reglur um ársreikninga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Þ. Arason, framkvæmdastjóri Landsbréfa hf. í síma 410-2500

Attachment


Landsbref - BUS I arsreikningur.pdf