Published: 2020-03-26 12:05:13 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” dālība kārtējā akcionāru sapulcē-tikai neklātienē

 
AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

 Dālība AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē – tikai neklātienē
Saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” informē, ka dalība 2020. gada 26. aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē būs iespējama tikai neklātienē (izsniedzot pilnvaru).
Lai ar krietna un rūpīga saimnieka mērauklu nodrošinātu akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” darbības nepārtrauktību un mūsu akcionāru interešu ievērošanu, akciju sabiedrība “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 26. aprīlī  kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties tikai neklātienē.
Izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam akcionārus pilnvarot akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdi, vienlaicīgi ar pilnvaru izdodot arī balsošanas uzdevumu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:
  • parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv; vai
  • parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: akciju sabiedrība "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca", Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013.
Ja tas iespējams, aicinām balsošanā izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 25.aprīlim.                                  
Pielikumā:
  1. Pilnvaras veidlapa.
  2. Balsošanas uzdevuma veidlapa.
 
Gadījumā, ja Jums nepieciešama papildus informācija, lūdzam sazināties:
Tel. + (371) 67 371352
E-pasts: rimowood2@inbox.lv

 

 


AS RAR Pilnvara LVL 26.04.2020..doc
2020.04.26-_balsosanas_uzdevums_LV.doc