Avaldatud: 2021-01-12 11:30:00 CET
Ekspress Grupp
Korporatiivne sündmus

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused

Baltimaade suurima meediakontserni, ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus 81 254-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas aastaga 53% ja ulatus 49 696-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas samal ajal 36%, ulatudes 13 820-ni.
  • Ekspress Grupi turuosa kõigist Eesti meediaväljaannete digitellimustest oli (Eesti Meedialiidu andmetele tuginedes) detsembri lõpus 50%.
  • Lätis kasvas Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste arv ligi 2,5 korda ja ulatus aasta lõpuks 11 143-ni. Leedus ulatus digitellimuste hulk aasta lõpus 6 595-ni, kasvades aastaga ligi 7 korda. Nii Lätis kui ka Leedus ei ole digitellimused veel samaväärselt levinud kui Eestis ja Ekspress Grupp tuli nendega turule 2019. aastal.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu:

„2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus: kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest ollakse valmis järjest enam maksma. Muutust toetas ka üldine foon – kogu maailmas valitsevas killustatud infoga ühiskonnas on objektiivne ajakirjandus järjest enam väärtustatud. 
Ekspress Grupp on olnud Eestis meediafirmade seas digitellimuste müügis kõige edukam. Kõige enam tellitakse Delfi kogupaketti, mis annab ligipääsu Ekspress Grupi kõigile suurematele meediaväljaannetele (v.a Õhtuleht). 
Lätis ja Leedus hakkasime tasulist sisu müüma alles 2019. aastal. Ka nende turgude esmased tulemused näitavad, et lugejad on valmis järk-järgult üle minema digitaalsele tellimusmudelile. Suuremat kasvu ootame Läti ja Leedu turult järgmistel aastatel. 
Ajal, kui hinnanguliselt kaks kolmandikku Balti riikide digitaalsest reklaamirahast liigub maksuvabalt globaalsete suurplatvormide nagu Google ja Facebook kätte, on digitaalsete tellijate lisandumine kohaliku ajakirjanduse säilimiseks kriitilise tähtsusega.“

Digitellimuste detailne ülevaade

Digitellimused31.12.202030.09.2020muutus31.12.2019muutus
      
AS Ekspress Meedia49 69646 3627%32 56253%
AS Õhtuleht Kirjastus13 82012 6539%10 19736%
Delfi AS (Läti)11 1437 30553%3 284239%
Delfi UAB (Leedu)6 5953 34897%834691%
Ekspress Grupp kokku81 25469 66817%46 87773%
Turg kokku (Eesti)126 601113 87311%84 96549%


Ekspress Grupi strateegiline eesmärk on olemasoleva digitaalse äri orgaaniline kasv, mille olulisemaks kasvu toovaks valdkonnaks on digitellimused. Kontsern hakkab alates 2021. aasta jaanuarist avaldama kord kvartalis (kvartalile järgneva kuu 12. kuupäeval) kontserni meediaväljaannete digitellimuste hulka kõigis Balti riikides.


Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp juhatuse esimees
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
Tel: +372 512 2591

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.