English Estonian
Avaldatud: 2022-05-25 11:17:28 CEST
Nordecon
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 25. mail 2022. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2              

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2021. a majandusaasta puhaskahjum on 6 310 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 12 651 tuhat eurot. Katta 2021. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 6 341 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2.  Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2022. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.       

Päevakorrapunkt 3.  Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

OTSUS nr. 4

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Nordecon AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 311 136 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk 54,91% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 685 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com