English Latvian
Publicēts: 2024-04-02 12:50:31 CEST
Frigate
Gada pārskats (revidēts)

Frigate AS revidētais 2023. gada pārskats

Rīga, 2024-04-02 12:50 CEST -- Frigate AS publicē revidēto 2023. gada pārskatu. 2023. gada pārskats kopā ar neatkarīgu revidentu ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

Saskaņā ar revidēta finanšu pārskata datiem, Frigate AS noslēdza 2023. gadu ar peļņu EUR 234 390 apmērā. Pozitīvs darbības rezultāts galvenokārt ir saistīts ar apstākli, ka Sabiedrība veiksmīgi ir pārvarējusi Covid-19 negatīvas sekas un atgriezusies pie pozitīviem finanšu rādītājiem.

Sabiedrība 2024. gadā turpinās aktīvo saimniecisko darbību un sadarbību ar partneriem un klientiem, noslēgs jaunus sadarbības līgumus ar potenciāliem klientiem. Īstenojot šos plānus, Sabiedrība ir paredzējusi palielināt savu apgrozījumu.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         AS Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga.molcanova@nexia.lv
         Telefons: +371 67333228


Frigate 2023 gada parskats.pdf
Frigate Revidenta zinojums 2023.pdf