English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-02 15:05:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Pranešimas apie AB „Linas Agro Group“ bendrą išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį, įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominalią vertę

2022 m. gruodžio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas padidintas AB „Linas Agro Group", ISIN kodas LT0000128092 (toliau – „Bendrovė“), įstatinis kapitalas.

Bendrovės akcijų duomenys po įstatinio kapitalo padidinimo:

Akcijų klasėPaprastosios vardinės akcijos
ISINLT0000128092
Vienos akcijos nominali vertė, Eur0,29
Akcijų skaičius, vnt.161 085 933
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur46 714 920,57
Bendrovės įgytos savos akcijos750 972
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*160 334 961

             

*Visos Bendrovės akcijos suteikia vienodas teises, bet Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savo akcijos.

Daugiau informacijos:

Mažvydas Šileika, AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt