Publicēts: 2021-06-21 07:57:42 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju dividendēm

Latvija, 2021-06-21 07:57 CEST -- 2021. gada 29. jūnijs ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (LJM1R, ISIN kods LV0000100741) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2021. gada 28. jūnijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”  2021. gada 30. jūnijā veiks dividenžu izmaksu 0,07 EUR apmērā uz vienu akciju.

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”  apliecina, ka dividendes tiek izmaksātas no peļņas, kas gūta līdz 31.12.2017.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492