Published: 2021-02-01 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ ketinimo sudaryti iki 293 mln. eurų paskolos sutartį su UAB „Ignitis renewables“

Informuojame, kad AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų taryba pritarė ne didesnei nei 293 milijonų eurų paskolos sutarčiai (toliau – paskola) su UAB „Ignitis renewables“.

Paskolos lėšos pagal poreikį bus naudojamos atsinaujinančios energetikos projektų įsigijimui, vystymui ir esamų paskolų refinansavimui. Faktinis paskolos lėšų panaudojimas ir apimtis didžiąja dalimi priklausys nuo situacijos rinkoje ir siektiną grąžą atitinkančių investicinių projektų pasiūlos. Paskolos suteikimas atitinka Bendrovės strategijoje iškeltus žaliosios gamybos plėtros prioritetus ir tikslus.

Paskola bus suteikta panaudojant Bendrovės pritrauktas žaliųjų obligacijų lėšas ir nuosavą kapitalą. Paskolos grąžinimo terminas – ne vėliau nei per 10 metų nuo pinigų perdavimo momento. Paskolą galima grąžinti anksčiau numatyto paskolos grąžinimo termino. Šia sutartimi nėra numatyta papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių. Kitos paskolos sąlygos yra konfidencialios.

Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komitetas išanalizavęs pateiktą informaciją svarstomu klausimu, pateikė nuomonę dėl šios paskolos sutarties sudarymo, kuria remiantis, nėra pagrindo manyti, jog planuojama sudaryti paskolos sutartis būtų sudaroma ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžininga ar nepagrįsta Bendrovės akcininkų, kurie nėra planuojamo sudaryti sandorio šalis, atžvilgiu.

Sutartis bus pasirašyta artimiausiu metu, apie jos pasirašymą Bendrovė atskiru pranešimu neinformuos.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt