Publicēts: 2020-10-08 14:26:21 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par būtisku notikumu

Saistībā ar krīzes parādībām pasaules ekonomikā, ko cita starpā izraisīja pandēmija COVID-19, kā arī visu valsts un pašvaldību institūciju atteikums sniegt atbalstu A/S “Ditton Pievadķēžu Rūpnīca” kā mazo vai vidējo biznesa nozares pārstāvi (sīkāka informācija pieejama 2019. gada pārskatā un 2020. gada 6. mēnešu pārskatā), Sabiedrībai ir parāds pret A/S “NASDAQ Riga” EUR 21 066 apmērā. Sabiedrība plāno nokārtot šo parādu. Par rezultātiem Sabiedrība sniegs ieguldītājiem un/vai emitentiem papildu informāciju.

R. Zarāns

Valdes priekšsēdētājs