English Lithuanian
Paskelbta: 2019-10-07 15:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir AB „Trenduva“ reorganizavimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. nuostatomis pranešame apie parengtas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir AB „Trenduva“ reorganizavimo sąlygas, kurių pagrindu prie veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (kodas: 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 178B, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) prijungiama jos dukterinė įmonė - AB „Trenduva“ (kodas 304438643, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Narbuto g. 5, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota nauja akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų redakcija bei iš Juridinių asmenų registro bus išregistruota AB „Trenduva“.

Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ perims visą AB „Trenduva“ turtą, teises ir pareigas, visos AB „Trenduva“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“, AB „Trenduva“ sandoriai bus įtraukti į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ buhalterinę apskaitą AB „Trenduva“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje, nepasirašant tai patvirtinančių priėmimo – perdavimo aktų.

Su Reorganizavimo sąlygomis, nauja akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatų redakcija ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti bendrovių buveinių patalpose Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 178B ir Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Narbuto g. 5, papildoma informacija teikiama telefonu 8 698 16674.

Jeigu nė vienas (ar keli) akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininkas (akcininkai), kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, per 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas, nepareikalaus, kad būtų sušauktas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas, akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas nešaukiamas, o sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas, priima akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdyba.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00