Publicēts: 2021-04-01 09:01:05 CEST
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām valdes sastāvā

AS Moda kapitāls valdes loceklis Marts Zeltiņš ir paziņojis par atkāpšanos no AS “Moda kapitāls” valdes locekļa amata no 31.03.2021.

Verners Skrastiņš uzņēmumā turpina veikt savus pienākumus kā prokūrists.

Sabiedrības valdes loceklis tiks ievēlēts 1-2 mēnešu laikā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības statūtiem.

 

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls Izpilddirektors
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234