Danish English
Offentliggjort: 2023-09-20 22:05:12 CEST
Hove A/S
Selskabsmeddelelse

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Hove A/S

SELSKABSMEDDELELSE NR. 27 – 2023 | 20-09-2023

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i Hove A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette Hove A/S om transaktioner med aktier i Hove A/S.

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Dennis Schade Forchhammer

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Bestyrelsesmedlem

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Hove

b)

LEI-kode

1595QIMUGFUIM9H7BJ22

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

Aktie DK0060990414

b)

Transaktionens art

Salg

c)

Pris(er) og mængde(r)

 

Pris(er)

Mængde(r)

148.038,43 DKK

16000

242.244, 89 DKK

25700

 

 

 

 

 

 

d)

Aggregerede oplysninger

  • Aggregeret mængde
  • Pris

Pris: 390.283,32 DKK Aggregeret mængde: 41700

e)

Dato for transaktionen

18.09.2023

f)

Sted for transaktionen

NASDAQ First North Growth Market


Yderligere Information

Hans Christian Hansen
Tlf. (+45) 31359410

Certified adviser
Norden CEF A/S
www.nordencef.dk


Download selskabsmeddelelse.pdf