Avaldatud: 2021-04-14 13:39:07 CEST
Coop Pank
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. aprillil 2021 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Tallinna Ülikooli saalis nimetusega „Maximum“ (asukohaga Narva mnt 29, Tallinn).  

Koosolekul oli esindatud 57 740 878 häält, mis moodustas 63,71% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 57 aktsionäri.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 57 710 878 häälega, mis moodustas 99,95% üldkoosolekul esindatud häältest.

  1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Üldkoosolek otsustas jaotada 2020. aasta kontserni emaettevõtte omanikele omistatav kasum summas 7 259 tuhat eurot järgnevalt:

    • Kanda 363 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
    • mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
    • mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  6 896 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 57 708 478 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul esindatud häältest. 

  1. Uue nõukogu liikme valimine.

Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uueks liikmeks Viljar Arakas´e, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Otsus võeti vastu 57 688 478 häälega, mis moodustab 99,91% üldkoosolekul esindatud häältest.

Ülevaade nõukogu liikme eelneva 3 aasta ametitegevuse kohta on lisas.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank AS on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank AS kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Lisa:  Nõukogu liikme ametitegevuse ülevaade

ManusLisa_Info noukogu liikme kohta_EST.pdf