Paskelbta: 2021-04-14 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės ESO išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkime po sėkmingo praktinės atitikties įrodymo buvo priimtas sprendimas sudaryti sutartį su tiekėju

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išmaniosios apskaitos infrastruktūros viešajame pirkime (toliau – Pirkimas), balandžio 14 d., po dalyvio įvykdyto praktinio atitikties įrodymo (toliau – POC) priimtas sprendimas sudaryti sutartį su tiekėju Sagemcom Energy & Telecom SAS (toliau – Tiekėjas).

Apie išmaniosios apskaitos viešajame infrastruktūros Pirkime sudarytą pateiktų pasiūlymų eilę Bendrovė skelbė vasario 9 d. (nuoroda). Pasiūlymai buvo įvertinti remiantis ekonominio naudingumo kriterijais.

Po pateiktų pasiūlymų eilės sudarymo, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas demonstravo visą išmaniosios apskaitos infrastruktūros sprendimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Siekiant įsitikinti ar siūlomas sprendinys atitinka išmaniosios apskaitos infrastruktūrai iškeltus tikslus POC metu buvo:

  • atliktas išmaniųjų elektros skaitiklių prototipų testavimas;
  • ištestuota išmaniosios apskaitos informacinė sistema – vertinami funkciniai, nefunkciniai ir kibernetinės saugos reikalavimai;
  • įvykdytas pilno sprendimo (visų komponentų) testavimas ir vertinamas, pagal apibrėžtus testavimo atvejus;
  • praktiškai įvertintas išmaniosios apskaitos infrastruktūros sprendinio veikimas, pagal iškeltus svarbiausius našumo rodiklius, tokius kaip duomenų surinkimo kokybė, kritinių įvykių fiksavimas ir perdavimas sistemai, duomenų sąskaitybos procesui parengimas ir kt.

Tiekėjui sėkmingai pademonstravus POC, jo pasiūlymas yra laikomas atitinkančiu Pirkimo specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija leido sudaryti šį sandorį. Praėjus sutarties pasirašymo atidėjimo terminams, numatyta sudaryti sutartį su Tiekėju, apie kurios pasirašymą Bendrovė atskiru esminiu pranešimu neinformuos – informacija bus atskleista tinklalapyje ismaniejiskaitikliai.lt.

Sutarties vertė – iki 75 mln. EUR be PVM. Sutartis su Tiekėju apims iki 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių tiekimą, duomenų surinkimo bei valdymo informacinių technologijų sprendimą ir jo diegimą bei ryšio paslaugas, sprendimo vystymo ir palaikymo paslaugas 10 metų laikotarpiui. Išmaniųjų skaitiklių diegimo darbai gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1000 kWh elektros bei verslo įmonėms, bus pradėti įgyvendinti 2021 m. ketvirtą ketvirtį, o baigti iki 2023 m. pabaigos. Detalesnė komunikacija dėl skaitiklių diegimo praktinio įgyvendinimo bus vykdoma 2021 m. trečiąjį ketvirtį.

Bendra išmaniosios apskaitos infrastruktūros projekto investicijų vertė siekia iki 150 mln. EUR ir yra suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT). Šią sumą sudaro skaitiklių diegimo darbai bei kita įranga, esamų sistemų vystymas, kitų susijusių informacinių technologijų kūrimas bei paslaugos ir komunikacija.

Visa informacija apie ESO vykdomą išmaniosios apskaitos infrastruktūros projektą yra skelbiama tinklalapyje ismaniejiskaitikliai.lt.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076