English Icelandic
Birt: 2022-05-05 16:23:10 CEST
Landsbankinn hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Landsbankinn hf.: Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2022

 • Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins var 3,2 milljarðar króna.
 • Arðsemi eiginfjár var 4,7%.
 • Hreinar þjónustutekjur jukust um 28,5% á milli ára, einkum vegna vaxandi umsvifa í eignastýringu og markaðsviðskiptum.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 19%, aðallega vegna þess að efnahagsreikningur er stærri og ávöxtun lausafjár betri.
 • Markaðshlutdeild bankans á einstaklingsmarkaði mældist 38,7% í lok tímabilsins, heldur meiri en á sama tíma í fyrra.
 • Kostnaðarhlutfall (K/T) var 54,9% og kostnaður er áfram stöðugur. Hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu heildareigna er 1,4%.
 • Dregið hefur úr vexti íbúðalána en útlán til fyrirtækja jukust um 20,7 milljarða króna, ef gengisáhrifa hefði ekki gætt.
 • Um 90% af nýjum íbúðalánum á fyrsta ársfjórðungi voru óverðtryggð og 58% lánanna voru með fasta vexti, í flestum tilvikum til þriggja ára.
 • Landsbankinn varð aðalleyfishafi hjá Visa sem eykur hagkvæmni í rekstri og gerir bankanum m.a. auðveldara að bjóða upp á nýjungar í kortaþjónustu.
 • Fyrsta rafræna þinglýsing íbúðaláns fór fram í febrúar og var Landsbankinn fyrstur íslenskra banka til að bjóða upp á þessa þjónustu.
 • Kaup í sjóðum Landsbréfa hafa aukist um 30% á milli ára.  

Hagnaður Landsbankans á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022 nam 3,2 milljörðum króna eftir skatta samanborið við 7,6 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2021. Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 4,7% á ársgrundvelli, samanborið við 11,7% á sama tímabili 2021.  

Hreinar vaxtatekjur námu 10,3 milljörðum króna samanborið við 8,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður sem er 19% hækkun á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 2,6 milljörðum króna samanborið við 2,1 milljarð króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar um 1 milljarð króna en voru jákvæðar um 5,1 milljarð króna á sama tímabili árið 2021. Virðisbreytingar útlána eru jákvæðar um 0,8 milljarða króna það sem af er ári samanborið við jákvæðar virðisbreytingar upp á 2,5 milljarða króna á sama tíma á síðasta ári.

Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu eigna nam 2,4% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022 en var 2,2% á sama tímabili árið áður.
  
Rekstrarkostnaður bankans var 6,7 milljarðar króna á tímabilinu samanborið við 6,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Þar af voru laun og launatengd gjöld 3,8 milljarðar króna og standa í stað á milli tímabila. Annar rekstrarkostnaður var 2,9 milljarðar króna samanborið við 2,8 milljarða króna á sama tímabili árið áður.  

Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) fyrstu þrjá mánuði ársins var 54,9%, samanborið við 45,8% á sama tímabili árið 2021.

Heildareignir Landsbankans jukust um 3,8 milljarða króna á tímabilinu og námu 1.734 milljörðum króna í lok fyrsta ársfjórðungs. Útlán jukust um 29 milljarða króna á fyrstu þremur mánuðum ársins 2022, en útlánaaukninguna má bæði rekja til aukningar á lánum til einstaklinga og fyrirtækja. Í lok fyrsta ársfjórðungs voru innlán frá viðskiptavinum 922,6 milljarðar króna, samanborið við 900,1 milljarð króna í árslok 2021 og höfðu því aukist um 22,5 milljarða króna.
  
Eigið fé Landsbankans var 265,3 milljarðar króna þann 31. mars sl. og eiginfjárhlutfallið var 24,3%. Aðalfundur bankans, sem haldinn var þann 23. mars 2022, samþykkti tillögu bankaráðs um að greiða arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2021 að fjárhæð 14.409 milljónum króna og að greiðslan yrði tvískipt. Fyrri hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 7.323 var greidd þann 30. mars 2022. Síðari hluti arðgreiðslunnar að fjárhæð 7.086 verður greiddur þann 21. september 2022. Einnig samþykkti aðalfundurinn tillögu bankaráðs um sérstaka arðgreiðslu að fjárhæð 6.141 milljón króna og var hún greidd til hluthafa þann 28. apríl 2022. Arðgreiðslur frá árinu 2013 nema samtals 166,7 milljörðum króna.

Bein áhrif af stríðsátökum í Úkraínu á áhættustöðu bankans eru lítil sem engin en óbein áhrif koma helst fram í breytingum á markaðsaðstæðum sem geta haft áhrif á viðskiptavini, aukinni verðbólgu á Íslandi og í helstu hagkerfum viðskiptalandanna,  auknu flökti á fjármálamörkuðum og auknum líkum á netárásum.

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:  

„Uppgjörið endurspeglar góða byrjun á árinu hjá Landsbankanum og sýnir stöðugan rekstur og sterka markaðsstöðu bankans. Hreinar vaxtatekjur jukust um 19% og hreinar þjónustutekjur um 28% og er árangurinn einkum vegna aukinnar markaðshlutdeildar og góðs árangur í eignastýringu og markaðsviðskipum. Þá er áfram góð afkoma hjá Landsbréfum eftir frábært ársuppgjör félagsins. Sveiflur á hlutabréfamörkuðum hafa á hinn bóginn neikvæð áhrif á uppgjör fjórðungsins en á móti vega jákvæðar virðisbreytingar. 

Góður rekstur og sterk staða gerir bankanum kleift að greiða 20,6 milljarða króna í arð á árinu en við arðgreiðsluna lækkar eiginfjárhlutfallið lítillega. Lausafjár- og eiginfjárstaða eru þó sem fyrr töluvert umfram kröfur eftirlitsaðila og er áfram gríðarsterk miðað við banka í Evrópu. Eftir vel heppnaðar skuldabréfaútgáfur fyrr á þessu ári er fjármögnunarþörf bankans á næstunni tiltölulega lítil, sem er mjög til bóta þegar farið er inn í enn eitt óvissutímabilið. 

Vegna aukinna útlána til fyrirtækja jukust útlán á fyrsta fjórðungi um 37 milljarða króna, sé litið framhjá gengisáhrifum. Bankinn er með sterka stöðu á íbúðalánamarkaði og er sem fyrr umsvifamestur á byggingarmarkaði. Við sjáum greinilega að heimili sækja í að festa vexti á íbúðalánum sem er skiljanlegt í ljósi þeirrar óvissu sem nú ríkir um þróun vaxta og verðbólgu. 

Við náðum miklum áfanga í febrúar þegar við byrjuðum að þinglýsa endurfjármögnuðum íbúðalánum rafrænt. Við rúllum lausninni út jafnt og þétt og stefnum á að ljúka innleiðingu í maí. Við erum stolt af þessum árangri og ánægð með hvað þetta er til mikillar einföldunar fyrir viðskiptavini sem endurfjármagna hjá bankanum. Við höfum átt mikið og gott samstarf við stjórnvöld um rafrænu þinglýsingarnar en lyfta þurfti grettistaki til að komast á þennan stað. Við bjóðum nú líka upp á verðbréfaviðskipti í appi sem er kærkomin nýjung fyrir viðskiptavini. Um 80% viðskipta með hlutabréf og sjóði Landsbréfa fara nú fram í netbanka eða appi. Það var svo hápunktur fyrsta fjórðungs að bankinn mældist í þriðja sinn efstur banka í Íslensku ánægjuvoginni. Landsbankinn hefur sterka stöðu í íslensku efnahagslífi og við munum áfram vinna ötullega að því að innleiða snjallari bankaþjónustu og treysta tengslin við viðskiptavini.

Við höfum lengi lagt mikla áherslu á sjálfbærni og það er afar ánægjulegt hversu mikil eftirspurn er eftir sjálfbærri fjármögnun bankans. Ellefu fyrirtæki og verkefni hafa nú hlotið sjálfbærnimerki Landsbankans sem er til marks um að þau uppfylla skilyrði í sjálfbærri fjármálaumgjörð bankans. Árangursríkasta leiðin fyrir banka til að stuðla að sjálfbærni er að ýta undir og styðja við aukna sjálfbærni hjá viðskiptavinum – og þar ætlum við áfram að skara fram úr.“

 

Nánari upplýsingar veita:                

Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi, samskipti@landsbankinn.is

Hanna Kristín Thoroddsen, fjárfestatengsl, fjárfestatengsl@landsbanki.is

ViðhengiArshlutareikningur_samstdu_31.03.2022.pdf
Frettatilkynning_Landsbankinn_afkoma_31.03.2022.pdf
Uppgjorskynning_Landsbankinn_31.03.2022.pdf