Paskelbta: 2020-11-23 11:30:00 CET
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2020 m. lapkričio 23 d. sprendimas

2020 m. lapkričio 23 d. įvyko neeilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Neeilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. spalio 21 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Emil Per Nilsson, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Douglas Gordon Lubbe, kurį pasiūlė „Telia Company AB“ kaip „Telia Lietuva“ akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, ir pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Douglas Gordon Lubbe (g. 1972 m.) eina „Telia Company“ įmonių grupės verslo Švedijoje – „Telia Sverige AB“ – finansų vadovo pareigas. Baigęs verslo ir apskaitos bakalauro studijas Pietų Afrikos universitetuose, savo karjerą telekomunikacijų srityje jis pradėjo 1997 m. Pietų Afrikos Respublikoje veikiančioje „Vodafone“ įmonių grupės bendrovėje „Vodacom“. Iki 2014 m. Douglas Lubbe ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Vodacom“ Finansų padalinyje Pietų Afrikoje, buvo „Vodacom“ verslo Mozambike finansų vadovu ir laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas. 2014 m. jis prisijungė prie „Telia Company“ įmonių grupės ir iki 2017 m. liepos ėjo Eurazijos regiono Finansų vadovo ir Veiklos valdymo vadovo pareigas Stambule. Nuo 2017 m. D. Lubbe paskirtas į „Telia Company“ įmonių grupės kontrolės vadovo pareigas Stokholme, o nuo 2019 m. – verslo Švedijoje („Telia Sverige AB“) finansų vadovo pareigas. Vienerius metus nuo 2019 m. rugsėjo iki 2020 m. rugsėjo laikinai ėjo „Telia Company“ įmonių grupės finansų vadovo pareigas. Nuo 2002 m. jis yra Pietų Afrikos atestuotų apskaitininkų instituto narys – atestuotas apskaitininkas, o 2005 m. baigė Pietų Kvinslando universiteto (Australija) Verslo administravimo magistro studijas. Šiuo metu kitų įmonių veikloje nedalyvauja ir „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Douglas Gordon Lubbe yra „Telia Lietuva“ valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys). Einamoji dvejų metų „Telia Lietuva“ valdybos kadencija baigiasi 2021 m. balandžio 26 dieną.


PRIDEDAMA: Douglas Lubbe gyvenimo aprašymas


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedasCV_Douglas Lubbe_LT_2020.pdf