English Latvian
Publicēts: 2022-12-23 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

2023. gada finanšu kalendārs

2023. gada finanšu kalendārs

2023. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

Datums             Notikums
24.02.2023        Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2022. gadu
19.04.2023        Konsolidētais gada pārskats par 2022. gadu (auditēts)         
25.05.2023        Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 3 mēnešiem
30.08.2023        Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 6 mēnešiem
30.11.2023        Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada 9 mēnešiem

Papildu informācija:

Laima Dudiča
Grāmatvedības un pārskatu daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 128
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv