Published: 2021-02-05 08:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų sausio mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. sausio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų sausio mėn., yra 0,4 mln. eurų arba 20,0 proc. didesnės.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. sausio mėn. pardavimo pajamos yra 3,5 mln. eurų (2020 m. sausio mėn. – 4,3 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. SGD terminalo pajamos mažesnės dėl nustatyto investicijų grąžos viršijimo 2014-2019 m. laikotarpiu.

2021 m. sausio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų sausio mėn., yra 0,1 mln. eurų arba 33,3 proc. mažesnės. Pajamų rezultatą lėmė mažesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos, lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio mėn. pardavimo pajamos sudaro 6,1 mln. eurų ir yra 7,6 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (6,6 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

  Sausis
  2021 m. 2020 m. Pokytis
Naftos terminalų veikla 2,4 2,0 20,0%
SGD terminalo veikla 3,5 4,3 -18,6%
Komercinė SGD veikla 0,2 0,3 -33,3%
Iš viso 6,1 6,6 -7,6%


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.