Danish
Offentliggjort: 2021-10-07 10:23:54 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Kapitalforeningen SDG Invest – Ændring af nominel stykstørrelse

På generalforsamlingen i Kapitalforeningen SDG Invest afholdt den 28. april 2021 blev det besluttet at ændre den nominelle værdi af hver andel i afdeling SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. (tidl. SDG Invest) fra 10.000 kr. til 100 kr.

Investorer vil for hver 1 andel i afdelingen med en nominel værdi på kr. 10.000 efter ændringen af den nominelle værdi have 100 andele med en nominel værdi af kr. 100. Den samlede kursværdi af investeringen vil således forblive uændret.

Ved ændring af den nominelle værdi, vil afdelingen skifte ISIN. 

Planen for ændring af den nominelle værdi vil være følgende: 

  • 12. oktober 2021: Sidste handelsdag med nominelle værdi 10.000 kr. i ISIN DK0060947323
  • 13. oktober 2021: Første handelsdag med nominelle værdi 100 kr. i ny ISIN DK0061668654 

Det forventes, at det nye antal andele i den nye ISIN, vil kunne ses på investorernes depot i VP Securities fra den 15. oktober 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 38 33 81 81.

Med venlig hilsen

Bo Matthiesen, direktør

Stockrate Forvaltning A/S